gand

Servicii

Psihoterapie individuală adulți

 • Anxietate, atacuri de panică, fobii (de exemplu insecte, rozătoare, înălțime etc.)
 • Dificultăți de comunicare, relaționare, adaptare, de luare a deciziilor
 • Managementul conflictului, a stresului
 • Tulburări ale somnului (insomnii, coșmaruri, somn agitat)
 • Retragere din viața socială
 • Stimă de sine scăzută
 • Depresie
 • Pierderea unei persoane dragi, divorț, separare, doliu
 • Adicții (alcool, substanțe, jocuri de noroc etc.)
 • Tulburări alimentare
 • Experiențe traumatice

Psihoterapie individuală adolescenți

 • Anxietate, fobii, probleme afective
 • Comportament agresiv, violență, nervozitate, minciună, furt, fugă etc.
 • Dificultăți școlare, absenteism, abandon, bullying
 • Depresie, stimă de sine scăzută, tentative suicidare
 • Adicții (alcool, substanțe etc.)
 • Tulburări ale comportamentului alimentar
 • Tulburări ale somnului, tensiune, dificultate de relaxare

Psihoterapie individuală copii

 • Anxietate, fobii, ticuri
 • Agitație, nervozitate, agresivitate
 • Deficit de atenție, încăpățânare, iritabilitate
 • Insomnii, coșmaruri, somn agitat
 • Izolare, timiditate excesivă, inhibiție, conduite bizare, probleme de relaționare și adaptare
 • Probleme școlare
 • Tulburări comportamentale (agresivitate, autoagresivitate, minciuna, furt, fugă etc.)
 • Tulburări comportamentale ca urmare a apariției unui nou membru în familie
 • Experiențe traumatice (accidente, boli, decese, divorț etc.)

Consiliere psihologică și dezvoltare personală

 • Autocunoaștere
 • Consilierea carierei
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare
 • Gestionarea timpului
 • Managementul stresului

Consiliere și informare pentru părinți

 • Training-ul părinților cu copii dificili

Psihoterapie individuală online

 • Atât în contextul pandemiei cât și după aceea, dacă este preferabil.

Logopedie copii

Tarife și durata ședințelor

O sesiune individuală durează 50 de minute și costă 120 ron. Numărul de ședințe variază în funcție de obiectivele stabilite și de progresul înregistrat.

Sesiunile de psihoterapie pot să fie în limba română sau în engleză. The listed psychotherapy sessions can be in Romanian or in English.

Confidențialitate

Ce se discută în cabinet, rămâne în cabinet.

Pentru mai multe detalii, am adăugat un extras din Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din 01.11.2013, aprobat prin Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 715 din 20.11.2013 (M.Of. nr. 715/2013).

 1. l) confidenţialitatea – atitudine profesională obligatorie a psihologului care constă în nedivulgarea datelor şi informaţiilor despre care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor profesionale, în condiţiile legii. Psihologul nu poate depune mărturie cu privire la faptele şi împrejurările de care a luat cunoştinţă în exerciţiul profesiei, fără încuviinţarea persoanei sau a entităţii faţă de care este obligat să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii;
 2. m) excepţii privind secretul profesional şi confidenţialitatea-transmiterea către terţi a informaţiilor care nu conţin niciun nume concret, niciun detaliu, ci permit doar o descriere în termeni generali a unui act profesional nu face parte din secretul profesional sau din confidenţialitatea actului profesional. Fac excepţie de la obligaţia păstrării secretului profesional sau a confidenţialităţii cazurile în care dezvăluirea datelor şi informaţiilor este solicitată de către instanţa de judecată, de o comisie parlamentară de anchetă sau de către Comisia de deontologie şi disciplină a Colegiului; în cazul informării reprezentanţilor legali sau a autorităţii tutelare pentru copiii minori, în interesul superior al acestora, sau când, prin lege, se prevede în mod expres obligaţia profesionistului de a dezvălui secretul profesional sau datele şi informaţiile confidenţiale;